за нас

Ел Инста ЕООД е основана през 2001г. в гр.София.

Фирмата е специализирана в проектиране на производствени, обществени и жилищни сгради; строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи в областта на промишленото и гражданско строителство.

Фирмата предлага още консултантски услуги в областта на строителството, повече за които можете да научите в посветения на това раздел от сайта ни.

Във фирмата работят 40 висококвалифицирани служители и 80 работници.


Kамара на строителите в България

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и притежава следните удостоверения:

Удостоверение № I - 008596 - Първа група - Строежи от трета до пета категория: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

Удостоверение № V - 005503 - Пета група: отделни видове СМР, съгласно Националната класификация на икономическите дейности


Сертификати

В Ел Инста ЕООД са внедрени:

Сертификати на на системи за управление по изискванията на стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Декларация на ръководството на Ел Инста ЕООД за политика и цели по качеството, околна среда и безопасни условия на труд можете да видите тук.


Референции

Тук можете да видите препоръки от партньори и възложители на Ел Инста ЕООД.


Проекти

Проект : BG16RFOP002-2.073-16020

Главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19