Строителство

Проучване, организиране и изпълнение на инвестиционни проекти в строителството - строителство “до ключ”, луксозни довършителни и ремонтни работи на офис сгради и административни учреждения, реконструкции и преустройства на сгради, саниране, структурно окабеляване и изграждане на комуникационни мрежи, цялостно изграждане на ВиК, електроинсталации, ОВК и др.

Подготовка и реализация на интериорни проекти и 3D моделиране.

Съгласуване и узаконяване на инвестиционни проекти в строителството.

Извършване на инвеститорски контрол на собствени и външни проекти.

Проектиране и изпълнение на жилищни, промишлени, и административни сгради.