КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Ел Инста ЕООД предлага следните консултантски услуги:

Оценка на инвестиционни проекти в строителството и извършване на инвеститорски контрол.

Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз.