КОНСТРУИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО-ТАБЛА

Ел Инста ЕООД притежава лиценз за производител на електрически табла от функционалната система “Призма” на лидера в областта на електрооборудването “Шнайдер Електрик”.

Разполагаме със специализиран и модерен цех за производство на електро-табла. Нашият висококвалифициран персонал е преминал през специална програма на обучение от “Шнайдер Електрик”, чиито консултантски услуги са на постоянно разположение на нашият екип.

Освен табла от система “Призма”, в производственият цех на фирмата се конструират и комплектоват всякакакви разновидности от електрически табла: главни, разпределителни и контролни, които са предназначени за жилищни, промишлени и административни сгради, според специфичните изисквания на съответния инвеститор.