строително-монтажни работи

Ел Инста ЕООД извършва целия спектър от строително-монтажни дейности, като основен приоритет на фирмата е качественото и в срок изпълнение, съгласно всички стандарти и изисквания на възложителя.


НАГРАДА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА СГРАДА НА ГОДИНАТА 2011
(специална награда на журито)


Нов учебен корпус на Национална Априловска гимназия

Национална Априловска гимназия е наследник на първото светско училище в България, основано през 1835 г. и без прекъсване обучава ученици и до днес. Училището е с национален статут и е едно от елитните профилирани средни учебни заведения в страната. (прочети повече)


Успешно реализирани проекти

Министерство на образованието, младежта и науката

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Национален музей на българското изобразително изкуство

Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на здравеопазването

Столична община - Район "Люлин"

Столична община - Район "Красно село"

Столична община - Район "Средец"

Министерство на здравеопазването

БТК ЕАД

Агенция Митници

Държавна агенция за метрология и технически надзор

Агенция по заетоста

"Български пощи" ЕАД – ТП "Софийски пощенски съобщения"

“Макдоналдс – България” ЕООД

и други.